Zarządzanie jakością w Clean Group z Leszna

„Kto przestał być lepszy, przestał być dobry”.

 

ZADOWOLENIE KLIENTA JEST ODZWIERCIEDLENIEM NASZYCH DZIAŁAŃ...

  • Orientacja na klienta
  • Ład korporacyjny
  • Zaangażowanie pracowników
  • Podejście zorientowane na proces
  • Systemowe podejście do zarządzania
  • Ciągłe doskonalenie
  • Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
  • Relacje z dostawcami dla obopólnych korzyści

 Pracownicy z urządzeniami do sprzątania